Sárffy Ferenc

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

15–16. sz.: római katolikus pap.

Rábaközi főesperes, 1510-ben káptalani dékán. 1514-ben Budán a királynál járt a Győr megyei küldöttekkel a káptalani zsoldos katonák ügyében. 1515-ben a felfegyverzett zsoldosokat táborhelyükre utasította. 1516-ban Kanizsay László, 1518-ban pedig Héderváry István ellen indított Budán birtokháborítási pert. A mohácsi csata idején a győri várban mint udvarbíró az őrség parancsnoki tisztét is gyakorolta. Ebben a minőségében kapta Mária királynétól az utasítást a király holttestének felkutatására a mohácsi csatamezőn. II. Lajos halála körülményeinek tisztázásához Sárffy kanonok Brodarics kancellárhoz írott levele szolgáltatja a legértékesebb adatokat.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 340.

Szakirodalmi rövidítések