Ruschek Antal

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1851. március 5. – Győr, 1914. január 30.: római katolikus pap.

Szülők: Ruschek Nándor, Kostyán Anna.

Középiskolai és teológiai tanulmányait Győrött végezte. 1873-ban szentelték pappá. Győrött, Écsen, Péren és Páliban segédlelkész, Mezőörsön és Bokodon helyettes lelkész. 1875-ben káptalandombi lelkész, illetve székesegyházi hitszónok. 1879-ben Győrszigetben, majd Nádorvárosban plébános; 1902-ben kanonok, négy évvel később pedig címzetes apát lett. 1890-től a Szent István Irodalmi Társulat tagja. A millennium évében a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. Alapító tagja, illetve társelnöke a győri Kisfaludy Irodalmi Körnek. Helytörténeti munkákat is írt. Utolsó lakhely: Káptalandomb 5.

A győri köztemető III. sz. parcellájában nyugszik.

(S. V.)

Műveit ismerteti

MK 1901–1910, SZINNYEI. GYK 1879. máj. 8. p. 3. – RNL SZINNYEI – KIKNT p. 77., 80.

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 492. – HA Győr 66/1914. – TNY 2003. (S. V.)

Szakirodalmi rövidítések