Rostetter János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Kolozsvár, 1878. január 28. – Győr, 1941. július 9.: gyógyszerész.

Szülők: Rostetter János, Házi Erzsébet. Felesége: Schönbaumfeld Mária.

Gyógyszerészi oklevelét 1897-ben szerezte a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen. Bécsben teljesített katonai szolgálatot. Külföldi gyógyszertárakban folytatott gyakorlatot. Az újvárosi Arany Sas gyógyszertár tulajdonosa 1908-tól. A református egyház gondnoka 1911-től, főgondnoka 1918-tól. 1920-tól Győr törvényhatósági bizottsági tagja. A Magyarországi Gyógyszerészek Győrvidéki Kerületének elnöke, a Győrújvárosi Levente Egyesületnek és a Győrújvárosi Jótékony Polgári Asztaltársaságnak társelnöke, a Győri Önsegélyző Egyesület felügyelőbizottsági tagja, a Győri Olvasóegylet és a Csónakázó Egylet vezetőségi tagja. A világháborúban gyógyszerészfőhadnagy a déli orosz fronton. Koronás arany érdemkeresztet és háborús emlékérmet kapott. A Tanácsköztársaság bukása után megszervezte a győrújvárosi polgárőrséget. Utolsó lakhely: Kossuth L. u. 20.

A győri köztemetőben nyugszik.

(B. N. Z.)

Felhasznált irodalom

FEJEK p. 184–185. – K 1988. júl. 2. p. 12. – HA Győr 467/1941.

Szakirodalmi rövidítések