Rogerius

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Apulia, 1200 k. – Spalato, 1266. április 14.: érsek.

Pápai delegációban járt Magyarországon, később váradi, majd győri kanonok lett. Váradon élte át a tatárjárást, fogságba került, majd bizonyosan Győrött írta meg a tatárjárás szörnyűségeit Carmen miserabile címmel. 1249-től spalatói érsek lett.

(G. F.)

Művei

Rogerius mester váradi kanonok siralmas éneke Magyarországnak IV. Béla király idejében a tatárok által történt romlásáról. Pest, 1860.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – Ifj. Horváth János: Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái. Bp., 1954. – A magyar irodalom története. Bp., 1984. 1. köt. p. 79.

Szakirodalmi rövidítések