Riesz Frigyes, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1880. január 22. – Bp., 1956. február 28.: matematikus.

Szülők: dr. Riesz Ignác, Nágel Szidónia. Testvére: Riesz Marcell.

1897-ben érettségizett a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában. 1897–1899 között a zürichi műszaki egyetemen tanult. 1899-ben a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen Kőnig Gyula és Kürschák József tanították. 1902-ben Budapesten bölcsészdoktori, ezt követően matematika–fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1903– 1904-ben Göttingenben tanult. 1904-ben Lőcsén, majd 1908-tól Budapesten középiskolai tanár. 1912-ben a kolozsvári egyetem rendkívüli tanára, 1914-ben nyilvános rendes tanára lett. 1916-tól az MTA levelező, 1936-tól rendes tagja. 1918-tól Budapesten, majd 1920-tól a szegedi egyetemen tanított. A szegedi egyetem rektora 1925 –26 és 1944–1945-ben. 1945-ben elnyerte az MTA nagydíját. 1946-tól Budapesten professzor. 1948-tól a Francia Akadémia levelező tagja, majd a Bajor Tudományos Akadémia és a Svéd Királyi Fiziográfiai Társaság külső tagja. A Bolyai János Ma¬tematikai Társulat tb. elnöke. 1949-ben a párizsi Sorbonne, 1950-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem avatta tb. doktorrá. A valós függvénytan és az absztrakt terek, valamint a funkcionálanalízis világhírű kutatója, iskolaalapító tudós. 1949-ben és 1953-ban Kossuth-díjat kapott.

1995-ben Győrött utcát neveztek el róla.

(K. F.)

Műveit ismerteti

A Magyar Tudományos Akadémia Tagjai. III. kötet. Bp., 2003. p. 1078–1079.

Felhasznált irodalom

RNL – Szőkefalvi-Nagy Béla: Riesz Frigyes tudományos munkásságának ismertetése. Matematikai Lapok, 1949–50. – MÉL – MTAT p. 234. – Népszabadság 1980. jan. 22. – Természet Világa 1980/2. p. 73–77. – MTTT p. 256. – MTL p. 680–681. – EEGYK p. 327. – IT 11141/1940.

Szakirodalmi rövidítések