Richards Richard Ágost, dunaréti

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Brünn, 1867. december 1. – Győr, 1942. február 24.: gyáros.

Felesége: Back Karolina, gyermekeik: Ferenc, Gusztáv, Ágoston.

1900. március 14-étől Győrött Back Hermannál hengermalmi cégvezető, 1904. augusztus 13-ától társtulajdonos. 1905-ben a Back-malom egy helyiségében rendezte be szövőműhelyét. 1905-ben „dunaréti” előnevet és nemességet kapott. 1906. június 27-én gyáralapítási engedélyt szerzett. 1908. január 1-jén indította meg szövőüzemét. 1914-ben megvásárolta Ruschek Antal rézmetszethagyatékát, s Győr városnak adományozta. 1915. június 5-én győri illetőséget kapott. 1926. május 1-jétől a Magyar– Osztrák Kereskedelmi Kamara elnöke. 1940. január 2-án Fésűsfonoda Rt.-t alapított. Lakása a Hosszú utca 27-ben volt.

A Szent Imre-templom altemplomában nyugszik.

(O. H. M.)


Felhasznált irodalom

GYH 1905. febr. 26. p. 3., 1926. máj. 22. p. 3., 1942. febr. 27. p. 3. – HI 1906. 15. sz. p. 1–4., 1914. 13. sz. p. 11–17. – Lehrer György: A Richards Finomposztógyár története. 1905–1980. Győr, 1985.

Szakirodalmi rövidítések