Reisinger János, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1784. május 24. – Pest, 1852. február 12.: orvos, biológus.

A pesti Királyi Magyar Tudományegyetem Orvostudományi Karán 1806-ban orvossá, 1807-ben sebésszé avatták. Szegeden gyakorló orvos, majd a pesti Királyi Magyar Tudományegyetem Orvostudományi Karán a természetrajzi tanszék adjunktusa. Schönbauer József halála után tanszékvezető-helyettes 1809-ig. 1810-től az állattan és ásványtan tanárává nevezték ki. Az 1813/14-es és 1814/15-ös tanévekben dékán volt, 1825/26-ban rektor. 1840 szeptemberében királyi tanácsosi címet kapott. 1848-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig az egyetemen dolgozott. Tudományos értekezései, szakcikkei magyar, német és latin nyelvű folyóiratokban jelentek meg. Növénytannal és állattannal foglalkozott, s nagy figyelmet szentelt a növény- és állatvédelem kérdésének is.

(T. G.)

Műveit ismerteti

MÉL, PETRIK, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

MVV p. 202. – MÉL – SZINNYEI

Szakirodalmi rövidítések