Ravasz János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

17. sz. első fele: festőművész.

1636. október 7-én szerepel neve a tanácsi jegyzőkönyvben Győrött egy per kapcsán, mert a pannonhalmi apáttól bérelt lakásban használt szobáért nem fizetett. Saját háza ekkor még nem volt. 1638. november 3-án lett győri polgár. 1640-ben győri apósával pereskedett, aki el akarta idegeníteni azt a házat, amelyben neki is része volt. 1642-ben megvette Noller Kristóf győri polgár házát, amelynek árát a káptalan előtt fizette ki. 1643-ban Fekete Jakab öt esztendőre neki vallotta Győr vármegyében lévő rétalapi és bakócpusztai jószáguk és vetésük minden jövedelmét, amelynek fele apósát illette. Egy évvel később végrendelkezett, amely szerint ingó és ingatlan vagyonát gyermekeire, könyveit fiára, egy asztal fölé illő képét nagyszombati apósára hagyta. Tanult ember lehetett, végrendeletében tudós piktorként nevezte meg magát.

(N. M. J. )

Felhasznált irodalom

Jenei Ferenc: Adalékok a győri képírás történetéhez = Művészettörténeti Értesítő 1953/1–2. p. 176. – N. Mészáros Júlia: Festészet Győrött a XVI–XVIII. században – Győri festők = GYT 12. köt. 1992. p. 125.

Szakirodalmi rövidítések