Ranschburg Salamon

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Luze, Csehország, 1816. április 26. – Győr, 1895. január 1.: rabbi.

Felesége: Perl Emília. – Édesapja, Ranschburg Sámuel hitbuzgalmi tanodájában kezdte a tanulást. Jenikában Kornfeld Áron héber hittudományi főiskolájában folytatta tanulmányait. Tizennyolc éves korában Trierben helyettesítő a család Biblia- és Talmud-tanodájában. 1839-től 1842-ig a nikolasdorfi R. Trebits Nacum intézetében tanult. 1852-ben az ausztriai Absdorfban érettségizett. A prágai egyetemen pedagógiát, filozófiát, jogot és teológiát tanult. 1855-ben végzett, ekkor kapott rabbioklevelet. 1857-től petschaui rabbi. Ezt követően Győrött hitoktató és rabbihelyettes, 1860-tól Freyer Salamon Jakab utóda, ám főrabbi címét nem kapta meg. A győri zsinagóga építtetője, a zsinagógában elhelyezett alapítótábla őrzi emlékét.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

ZSL – VGYZST p. 116–120. – GYIHT p. 23. – IT 66378/938, 12730/941.

Szakirodalmi rövidítések