Ragats János, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Nagycenk, 1879. szep¬tember 15. – Győr, 1957. június 24.: római katolikus pap, tanár.

Szülők: Ragats István, Filátz Róza. – Hittudományi tanulmányait a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben végezte 1897– 1901-ben. Kürthy Lajos családjánál nevelő Koltán 1901–1903-ban. 1902. július 15-én szentelték pappá Bécsben. Tanulmányi felügyelő a győri kisebb papneveldében 1903–1905-ben, kisegítő lelkész Babóton, Csepregen és Felsőszakonyban. 1904-ben teológiai doktor lett. Tanulmányi felügyelő a győri nagyobb papneveldében 1905–1908-ban, tanítóképző intézeti tanár 1907– 1909-ben, egyben tanulmányi felügyelő a Középiskolai Katholikus Fiúinternátusban 1908–1909-ben, az intézet igazgatója 1909 –1912-ben. A Győri Püspöki Hittudományi Főiskolán az alapvető hittan tanára 1909 –1912-ben, az erkölcstan és lelkipásztorkodástan professzora 1912–1913-ban. Püspöki titkár 1913–1915-ben, püspöki irodaigazgató 1915–1924-ben. Székesegyházi tb. kanonok 1922-től, győri székesegyházi kanonok 1922-től. Győr-belvárosi plébános, kerületi esperes 1924–36 között, lébényi címzetes apát 1925-től, szentadalberti prépost 1934-től, pápóci prépost 1937-től, pápai prelátus 1938-tól, a püspöki szentszék elnöke 1937–1944 között, püspöki helynök 1944–1951-ben. Utolsó lakhely: Káptalandomb 8. – A győri székesegyház kriptájában nyugszik.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 485 – SDJ – Bedy Vince: A pápóci prépostság története. Győr, 1939. p. 49. – EEGYK p. 151.

Szakirodalmi rövidítések