Ragats (Ragacs) Rezső, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Nagycenk, 1876. április 21. – Győr, 1948. július 27.: római katolikus pap.

Hittudományi tanulmányait a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte 1895–99-ben, 1899. július 2-án szentelték pappá. Tanulmányi felügyelő a kisebb papneveldében 1899–1901-ben, közben kisegítő lelkész Páliban, Sopronkövesden, ugyanitt helyettes plébános 1900-ban. Káplán Sopronhorpácson és Nezsiderben 1901-ben, kisegítő lelkész Szakonyban és Egyházaskeszőn, ugyanitt helyettes plébános 1902-ben. Tanulmányi felügyelő a győri nagyobb papneveldében 1902–1906-ban. Az egyháztörténelem és egyházjog tanára 1903–1927-ben, egyúttal a Középiskolai Katholikus Fiúinternátus igazgatója 1906–1909-ben. Teológiai doktor 1904-től. A Győri Püspöki Kisebb Papnevelő Intézet igazgatója és a Nagyobb Papnevelő Intézet aligazgatója 1910 –1911-ben, mindkét papnevelde aligazgatója 1911–1917 között. Győri székesegyházi kanonok 1927 –1948-ban. Egyházmegyei fő-tanfelügyelő 1927–1940-ben, a püspöki szentszék elnöke 1932–1936-ban, lébényi címzetes apát 1935-től, pápai prelátus 1936-tól, püspöki helynök 1936–1944-ig, káptalani helynök 1940–1944-ben. A székeskáptalan nagyprépostja 1944–1948-ban. Utolsó lakhely: Káptalandomb 13. A győri székesegyház kriptájában nyugszik.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

SDJ – HA Győr 794/1948.

Szakirodalmi rövidítések