Radla

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Szászország, ? – Kalocsa, 1034: római katolikus püspök.

Szülőföldjén az Asztrik, Csehországban a Radla névváltozat vált ismertté, kolostorba lépésekor az Anastasius nevet vette fel. Tanára, barátja és segítőtársa volt Szent Adalbertnek, akit Magyarországra is követett. Géza fejedelem, majd Szent István tanácsadója. Az egyházszervezési kérdésekben felbecsülhetetlen segítséget nyújtott a királynak. Ennek elismeréséül őt küldte Szent István II. Szilveszter pápához a királyi koronáért, valamint egyházügyi intézkedéseinek megerősítéséért. Győri püspökségének ténye vitatott, idejét egyes kutatók 1001–1009 közé te¬szik.

(K. F.)

Felhasznált irodalom

PNL – SDJ p. 21. – Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Bp., 1985. – MKL

Szakirodalmi rövidítések