Radó Polikárp dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sopron, 1899. március 11. – Győr, 1974. november 21.: bencés szerzetes, tanár.

Szülők: Radó Keresztély, Polsterer Rozina. 1923–1924-ben segédlelkész Győrszentivánon, 1933–1935-ben lelkész Ménfőcsanakon, 1935–1937-ben tanár Győrött. A Kisfaludy Irodalmi Kör tagja 1935-től, szabadegyetemi előadó 1935– 1936-ban, 1950-től a dogmatika egyetemi tanára. Hittudományi és hittankönyveket írt. Szerkesztette a Teológiát, a Vigiliát, munkatársa az Új Embernek. Utolsó lakhely: Felszabadulás útja (ma Szigethy Attila út) 110.

(G. F.)

Műveit ismerteti

MÉL, MK 1945–1960, UMIL.

Felhasznált irodalom

Magyar Könyvszemle 1975. p. 212. – PSZBRN p. 173. – PF p. 260., 266., 290., 321. – EÉSZB p. 430–434 – EEGYK p. 332. – HA Győr 1379/1974.

Szakirodalmi rövidítések