Révai Mátyás János Miklós

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Nagyszentmiklós, 1749. február 24. – Pest, 1807. április 1.: római katolikus pap, nyelvtudós, szerkesztő.

A keresztségben Mátyás, bérmáláskor János, a rendben Miklós nevet kapott. Szülők: Révai Miklós, Palásthy Anna.

1769-ben a piarista rend tagja lett. Hittudományi tanulmányait Kecskeméten, Tatán, Veszprémben, Nagykárolyban és Nyitrán végezte. 1777-ben gr. Károlyi Antal Bécsbe küldte, hogy rajztanári képesítést szerezzen. 1778. június 9-én szentelték pappá Nagyváradon. 1778-ban jelent meg első verseskötete. 1778–1781-ig Nagyváradon rajzot tanított. Főúri családoknál nevelő Bécsben, Nagylózson, Hédervárott és Grazban. 1783–1784-ben, a Pozsonyban megjelenő Magyar Hírmondó, az első magyar nyelvű újság szerkesztője. 1784-ben Győrbe költözött, először Rájnis Józsefnél lakott, majd 1785–1786-ban Bíró Farkas családjánál nevelő. 1787-ben a győri nemzeti iskolában működő rajziskola megszervezője és 1787–1795 között tanára. Irodalomszervező munkája Győrött bontakozott ki. Elindította a Magyar Költeményes Gyűjtemény kiadását. Igyekezetének eredménye, hogy 1792-től magyar tanszék létesült a pesti egyetemen. 1794-ben kilépett a piarista rendből és győregyházmegyei világi pap lett. 1796-tól három évig az esztergomi, egy évig a komáromi gimnázium poétikatanára. 1802-től a pesti egyetem magyar tanszékén tanár. Utolsó éveiben Pesten élt.

A Liszt Ferenc u. 6. sz. alatt emléktábla és 1927-től utca viseli nevét. 1921-től a győri főreáliskolát róla nevezték el.

(F. I.)

Műveit ismerteti

Federmayer István: Révai Miklós élete és munkássága. Győr, 2000. p. 199–200.

Felhasznált irodalom

Bánóczi József: Révai Miklós élete és munkái. Bp., 1879. – Csaplár Benedek: Révai Miklós élete. Bp., 1881–1889. – Jenei Ferenc: Irodalmi élet Győrött a 18. század végén. Győr, 1934. –MIL – MÉL – Z. Szabó László: A győri irodalom kistükre. Győr, 1971. p. 70–77. – Éder Zoltán: Révai Miklós. Bp., 1972. – SZINNYEI – Kovács Zsuzsa: Révai Miklós. 1750–1807. = Révai Miklós Gimnázium 200. Jubileumi emlékkönyv. Győr, 1988. p. 9–11. – UMIL – Federmayer István: Adalékok Révai Miklós győri éveihez = GYT 17.köt. 1996. p. 5–52. – Federmayer István: Újabb adalékok Révai Miklós Győri éveihez = GYT 19. köt. 1997. p. 91–154. – Federmayer István: Révai Miklós élete és munkássága. Győr, 2000. 203 p.

Szakirodalmi rövidítések