Rátz Imre Gyula László, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1928. február 28. – Győr, 1986. augusztus 31.: orvos.

Szülők: dr. R. Sándor Antal Károly, Nagy Anna. Felesége: dr. Zsák Mária. Gyermekük: Mária Paula. Születéskori lakhely: Kálvária u. 21/B. A győri evangélikus iskola után, 1938–39-ben a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1944-ben besorozták katonának, és Németországba vitték. 1946-ban érettségizett. A Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1952-ben általános orvosi diplomát szerzett. 1952. augusztus 18-ától a győri Zrínyi utcai kórház I. sz. belgyógyászatán kezdett dolgozni. 1956. május 29-én szakvizsgát tett belgyógyászatból. 1956 októberében a kórházban megalakult munkástanács tagja. 1957. április 12-én letartóztatták. Kistarcsára vitték, az internálótábor kórházában dolgozott. 1957. augusztus végén tért haza. 1957 szeptemberétől körzeti orvos. Hét évig a 8. sz. körzet orvosa. Belgyógyászati szakrendelést is végzett. 1964. augusztus 15-étől a Híd utcai Rendelőintézetben belgyógyász szakorvos. 1969-ben a Liezen-Mayer utcában működő Győr Városi Rendelőintézetben dolgozott haláláig. 1982-től cso-portvezető felülvizsgáló sávfőorvos.

(I. S. E. – Z. K.)

Felhasznált irodalom

K 1978. júl. 16. p. 6., aug. 1. p. 6., 1986. szept. 6. p. 15. – CSK – SZA Győr 159/1928.

Szakirodalmi rövidítések