Ráth Zoltán, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1863. június 2. – Csanak, 1902. augusztus 6.: közgazdász, statisztikus.

Szülők: Ráth Károly, Hencz Emma. Gyermeke: Olga. – Középiskolai tanulmányait 1872 és 1880 között a győri evangélikus gimnáziumban végezte. A bécsi egyetem bölcseleti karán, majd 1881-től a Győri Királyi Jogakadémián tanult. 1883-tól 1885-ig a budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója. 1886. május 8-án jogi doktori, 1887. február 12-én államtudományi doktori oklevelet kapott. 1887-ben ügyvédi vizsgát tett. 1888-ban Budapesten nemzetgazdaságtanból magántanárrá habilitált. Emellett az Országos Statisztikai Hivatalban díjnoki, majd gyakornoki állást vállalt. 1892-ben a budapesti egyetemen a statisztika, a műegyetemen a nemzetgazdaságtan magántanára lett. 1894-ben egyetemi rendes tanári címet nyert. Ugyanekkor a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. A Magyar Közgazdasági Társaság főtitkárává delegálta. 1896-ban a pénzügytan, a nemzetgazdaságtan és a magyar pénzügyi jog rendes tanárává nevezték ki a kassai királyi jogakadémiára. 1902-ben Kassán folytatta tanári munkáját. Önkezével vetett véget életének. A győri köztemető IX. parcellájában nyugszik.

(G. G.)

Műveit ismerteti

MÉL, PETRIK, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

PNL – Balogh Jenő: Ráth Zoltán = Jogtudományi Közlemények 1902. – Navratil Ákos: Ráth Zoltán = Huszadik Század 1902/2. – Navratil Ákos: Ráth Zoltán és a magyar gazdaságtani tudomány. Kassa, 1904. – Vargha Gyula: Emlékbeszéd Ráth Zoltán felett = MTAT Emlékbeszédek. Bp., 1905. 12. köt. 11. sz. – SZINNYEI –Navratil Ákos: Ráth Zoltán és a magyar közgazdaságtan. Bp., 1907. – MVV p. 202. – SZIKLAY p. 151. – MÉL – MTAT p. 229.

Szakirodalmi rövidítések