Ráth Károly

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1829. február 28. – Győr, 1868. április 12.: történész, levéltáros.

Szülők: Rát Károly, Kéler Zsuzsanna. Felesége: Hencz Emma. Gyermeke: R. Zoltán.

A győri evangélikus iskolában, majd a pozsonyi evangélikus líceumban tanult (1841–1848). Első tanulmánya szülővárosa történetéről a Hazánkban jelent meg 1847-ben. Részt vett az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban. A győri ifjúságból alakult 23. honvédzászlóalj katonájaként harcolt, hadnagy, főhadnagy, majd Kmety György hadsegéde lett. Történetkutatásai során Maár Bonifác bencés történelemtanár és Czinár Mór pannonhalmi könyv- és levéltáros voltak mesterei. 1858. december 15-én az MTA levelező tagjává választotta. Írásait 1857-től rendszeresen közölte a Győri Közlöny. 1861-ben Rómer Flórissal együtt indította el a Győri Történelmi és Régészeti Füzeteket. Vezető szerepe volt a Dunántúli Történetkedvelők Társulatának létrejöttében (1863). 1861-ben, majd 1867-től Győr vármegye levéltárosa volt. A Hazai Okmánytár egyik elindítója (1865), főként a 4. és 5. kötet előkészítésében vett részt. Emlékére a Győr-Sopron Megyei Levéltári Igazgatóság Győri Levéltára és a Győri Városszépítő Egyesület 1986. július 25-én szobrot állított fel a levéltár bejáratánál, melynek alkotója Várady Lajos győri szobrászművész. – A győri köztemető IX. parcellájában nyugszik.

(Sz. J.)

Műveit ismerteti

MÉL, PETRIK, SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

GYK 1862. jan. 9. p. 10., aug. 28. p. 275., 1868. ápr. 16. p. 125–126. – Mann Miklós: Ráth Károly élete és munkássága = Századok 1965. p. 836–860. – MÉL – Ipolyi Arnold: Emlékbeszéd Ráth Károly felett = Egyház, műveltség, történetírás. Bp., 1981. p. 83–96. – Timaffy László: Szobrot kapott Ráth Károly = Honismeret 1987/1. p. 70. – EEGYK p. 144–145. – TNY 2003.

Szakirodalmi rövidítések