Ráth (Rát) Mátyás

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1749. április 13. – Győr, 1810. február 5.: evangélikus lelkész, újságíró.

Iskoláit Győrött, Modorban, Pozsonyban és Sopronban végezte. 1773 szeptemberében iratkozott be a göttingeni egyetemre. 1779-ben jött haza Magyarországra. Pozsonyban telepedett le 1779 elején, 1780-ban megkezdte a Pozsonyi Magyar Hírmondó című első magyar nyelven szerkesztett újság kiadását. Ebben 1781. október 20-án először adott hírt II. József türelmi rendeletéről. 1783-ban meghívták az újraszerveződő győri gyülekezet magyar lelkészének. A Fiscustól megvásárolt Rába-parti telken felépítették az evangélikus templomot, és 1785. advent első vasárnapján felszentelték. 1786 végén lemondott állásáról, mert az egyházi rendtartásban a lelkész mellőzését tapasztalta. Visszaköltözött Pozsonyba. 1789-ben a győri gyülekezet újra megválasztotta lelkészének. Jegyzője volt az 1791. évi pesti zsinatnak, amely a reformátusok budai zsinatával párhuzamosan ülésezett. Tér viseli nevét Újvárosban. Itt állított emlékkutat eredetileg a győri Evangélikus Ifjúsági Egyesület. Ez a háborúban súlyosan megsérült. Az új, kisebb méretű követ a győri újságírók állították a háború után. Később áthelyezték a Petőfi tér 1–3. sz. evangélikus konventépület elé, amely Ráth Mátyás lakóháza volt. – A győri köztemető parcellájában nyugszik.

(T. O.)

Műveit ismerteti

MÉL, PETRIK, UMIL.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – MVV p. 201. – RNL – Batári Gyula: A Magyar Hírmondó szerkesztéséről = A tudományos szaksajtó Magyarországon. Bp., 1944.15–16. – MÉL – UMIL – EEGYK p. 175–176.

Szakirodalmi rövidítések