Polgár Sándor, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1876. december 13. – Auschwitz, 1944: botanikus, tanár.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett. A budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen 1900-ban természetrajz–vegytan–földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. 1900–1935 között a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskola tanára volt. Érdeklődésének középpontjában Győr megye kultúrája állt. Előadásokat tartott a Győri Szabadegyetemen, az Izraelita Ifjúsági Szövetségben, a Kálvin Kultúrházban. A szaklapok mellett rendszeresen publikált az 1925-től megjelenő, diákoknak szóló Ifjúság és Élet című folyóiratban is. 1919-ig tagja a Philantropia szabadkőműves-páholynak, s részt vett a Győri Csónakázó Egylet munkájában is. 1944 elején botanikustársai a vallás-és közoktatási miniszterhez benyújtott kérvénnyel próbálták megmenteni a deportálástól. 1944. június 5-én a második győri csoporttal Auschwitzba szállították.

(B. E.)

Művei

  • Győrmegye növényföldrajza. Bp., 1912.
  • A győrmegyei homokpuszták növényélete. Győr, 1912.
  • Győr vidékének vízi-és vízparti edényes növényzete, különös tekintettel a növénybiológiai viszonyokra.Győr, 1913.
  • Újabb adatok Győr adventivus és ruderalis flórájához. Bp., 1914.
  • Neue Beitrage zur Adventivflora von Győr (Westungarn) II. Bp., 1919.
  • A növények élete. (társszerző: Horváth Károly, Vargha György) Bp., 1933.
  • Megemlékezés gróf Ambrózy-Migazzi Istvánról. Szombathely, 1935.
  • Győrmegye flórája. Bp., 1941.

Felhasznált irodalom

Mayer Szixtus: Dr. Polgár Sándor: Győrmegye flórája = GYSZ 1941. p. 214–215. – MÉL – Grábics Frigyes: Régi győri pedagógusok: Polgár Sándor. 1876–1944. = Hogyan ? 1984/2. p. 28– 32. – Zólyomi Bálint: Dr. Polgár Sándor. 1876– 1944. = Révai Miklós Gimnázium 200: Jubileumi emlékkönyv. Győr, 1988. p. 97–99.

Szakirodalmi rövidítések