Pokorny Miklós

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1892. december 6. – Győr, 1946. április 6.): római katolikus pap, apátkanonok.

Szülei: P. János, Tisler Terézia. – A Pannonhalmi Szent Benedek¬rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, teológiai tanulmányait a budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen végezte. 1915. június 29¬én Győrött Fetser Antal megyés püspök szentelte pappá. Három esztendeig a soproni Szent Mihály-plébánián segédlelkész. 1918 decemberében a győr-belvárosi plébánia segédlelkésze lett. 1924 augusztusában püspöki titkár és szentszéki jegyző, 1928-ban pápai kamarás, 1930 májusától püspöki irodaigazgató. 1936. október 31-étől a győr-belvárosi plébánia plébánosa és a székesegyházi espereskerület esperese. Káptalani helynökként 1945 áprilisától haláláig a győri egyházmegye vezetője volt. Utolsó lakhely: Káptalandomb 10. – A győri székesegyház kriptájában nyugszik.

(B. Z.)

Felhasznált irodalom

FEJEK – DH 1936. nov. 1. p. 2. – EUM – HA Győr 329/1948.

Szakirodalmi rövidítések