Pohárnok Jenő

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1898. november 24. - München, 1962. november 14.: tanító, író. – Szülők: Pohárnik István, Schuster Paula.

Születéskori lakhely: Megyeház 32. A Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskola, a Tanítóképző Intézet elvégzése és a frontszolgálat után, 1919-től a győri tanítóképző gyakorlóiskolájában tanított. Didaktikai és pedagógiai tanulmányok, kézikönyvek, tankönyvek, műsorkönyvek, összeállítások mellett a húszas évektől ifjúsági regényeket írt történelmi személyekről(Szent István, Gyermekek királya, Észak csillaga), jól azonosítható helyszínekkel (A verhetetlen tizenegy, Három cimbora). Irodalmi működésének másik vonulata a drámaírás. 1927-ben tagja, 1930–31-ben titkára a Kisfaludy Irodalmi Körnek. 1940-ben nyugdíjba ment, és november 3-ától átvette a Győri Nemzeti Hírlap szerkesztését. 1945 márciusában elhagyta az országot, háborús bűnösnek minősült, kizárták a Kisfaludy Irodalmi Körből. Külföldi éveiben néhány műve újra megjelent – több németül is –, néhány új művet is írt.

(G. F.)

Művei

 • Észak csillaga. Bp., 1925.
 • Feltámadunk. Győr, 1925.
 • Betűvetés. Hangutánzó ABC. katholikus elemi iskolák számára. (társszerző:Öveges Kálmán) Bp., 1926.
 • A gyermekek királya. A gyermek Jézus élete. Bp., 1927.
 • Mesegyöngyök. Bp., 1927.
 • Előre! Magyar gyermekek és leventék versei. Győr, 1928.
 • Három cimbora. Bp., 1936.
 • A verhetetlen tizenegy. Bp., 1936.
 • A bűvös korona. Bp., 1937.
 • Szent István király. Bp., 1937.
 • Új betűvetés. Ábécéskönyv a katholikus népiskolák számára. Bp., 1940.
 • Lovagkereszt. Bp., 1943.


Felhasznált irodalom

KIKNT p. 82., 109. – A Kisfaludy Irodalmi Kör harmadik évkönyve. Győr, 1933. p. 36. – HE p. 156–157. – Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza. Bp., 1989. 1. köt. p. 238., 239. – UMIL – EMIL – PIM

Szakirodalmi rövidítések