Pogány Imréné (sz. Weisz Irén)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1885. augusztus 7. – Bp., 1974. március 17.: tanár.

Férje: Pogány Imre. Gyermekei: Vera, Miklós. – Alsófokú tanulmányait a helyi izraelita hitközségi népiskolában végezte. Ezután a polgári leányiskolában tanult. 1899-ben a győri tanítóképző intézet hallgatója lett. 1903-ban Budapesten, az Erzsébet Nőiskolai Tanárképzőben vállalt állást. 1907-ben, házasságkötését követően települt vissza Győrbe. 1917. december elejétől a Győri Munkások Gyermekbarát Egyesületének választmányi tagja. 1918. november 3-án a Győri Nemzeti Tanács, majd november 5-én a Nők Tanácsának tagja. 1919. március 23-án a tanfelügyelőség és a főigazgatóság élére nevezték ki. 1919. április 16-án a városi és megyei közművelődési osztály intézőbizottságának tagja lett. Javaslatára március 30-án színházi direktórium jött létre. 1919. március végétől a propagandabizottság tagja. A Tanácsköztársaság bukása után rövid ideig Budapesten, majd Csehszlovákiában rejtőzködött. 1922 elején Bécsben telepedett le családjával együtt. Az Anschlusst követően férjét koncentrációs táborba vitték, akinek szabadulása után visszatértek Magyarországra.

(B. E.)

Felhasznált irodalom

Gőcze Géza–Parapatits Antal: A vörös Győr.Győr, 1964. p. 85–87. – GYSMFHÉ p. 178–179. Szüts Tibor: Pogány Imre és Pogány Imréné. Győr, 1983. p. 66–84. – Munkásmozgalmi emlékhelyek Győr-Sopron megyében. Győr, 1986. 81., 128., 148–154.

Szakirodalmi rövidítések