Pinezich Rezső

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sopron-Kertes, 1890. június 30. – Győr, 1987. augusztus 24.: római katolikus pap.

Középiskoláit Sopronban, a bencés gimnáziumban végezte, teológiai tanulmányait a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán. 1913. június 29-én szentelték pappá. 1913–1914-ig Bánhidán segédlelkész. 1914–1918-ban a császári és királyi haditengerészetnél tengerészlelkész századosi rangban az Erzherzog Friedrich hadihajón szolgált. Ott volt az Otrantói-szorosban az aknazár megsemmisítésénél és az Adrián folyó küzdelmeknél. 1919-ben Kisbarátfaluban kisegítő lelkész, 1919. október 29-étől 1946-ig plébános. Ugyanezen idő alatt a péri terület esperese és tanfelügyelője. 1946-tól a Papnevelő Intézet igazgatója, tiszteletbeli székesegyházi kanonok. 1948-ban székesegyházi kanonok lett, és hosszabb időn át a székeskáptalan gazdasági intézője. 1953-tól szentszéki bíró. Tagja a Püspöki Bíróságnak. 1954-től Szent Adalbertről nevezett győrhegyi prépost, 1958-tól penitenciárius kanonok. 1960-tól az egyházmegye nyugdíjas-bizottságának elnöke. – A székesegyházi kanonoki kriptában helyezték örök nyugalomra.

(I. S. E. – Z. K.)

Felhasznált irodalom

Bóna László: Magyar Világ. Bp., 1929. – SDJ – Csonkaréti Károly: Horthy, a tengerész. Bp., 1993. – GYA p. 179.

Szakirodalmi rövidítések