Pfeiffer Fülöp, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Gyömöre, 1845. március 12. – Bécs, 1930. március 16.: orvos, adománytevő.

Szülők: P. Bernát, Mauthner Ráchel. – Elemi iskoláit és a négy gimnáziumot Győrött végezte. A középiskolát Pozsonyban fejezte be. Az orvosi egyetemet Bécsben végezte, 1872-ben kapott diplomát. 1873-ban telepedett le Győrszigetben. 1874-ben az Újvárosi Izraelita Népiskolabizottság, 1875-ben a képviselőtestület tagjává választották. 1899-ben ötezer koronás alapítványt tett az éhező gyermekek részére. 1902-ben 1000 koronás alapítvánnyal a nyugdíjazott beteg hitközségi hivatalnokokat támogatta. 1913-ban az izraelita menházat segítette. Rendkívüli tenor hangját már diákkorában képezte, és a Győri Ének-és Zeneegylet hangversenyein szerepelt. 1889 –1891 között az egyházközség alelnöke, majd 1905-ig elnöke. 1916-ban a zsidó szeretetotthon javára 30 ezer korona adományt juttatott el. A győri izraelita anyahitközség örökös díszelnöke, a Menház és Tápintézet, a Chevra Kadisa támogatója volt. Ötvenesztendős jubileumát a Győri Orvosszövetség is köszöntötte, kollégái ajándékát elhárította, így 130 ezer koronás alapítványt tettek, hogy a rászoruló orvosokat támogatni tudják. Ötvenöt év szolgálat után, 86 évesen ment nyugdíjba. Huszonöt évig a Győri Általános Takarékpénztár Rt. igazgatósági tagja volt. – Győrött nyugszik az izraelita temetőben.

(O. H. M.)

Felhasznált irodalom

Kemény József: Vázlatok a győri zsidóság történetéből. – Győr, 1930. p. 104–107. – A győri izraelita hitközség népiskolai értesítője az 1912/13. tanévről p. 9. – Dr. Pfeiffer Fülöp adománya = GYH 1916. jún. 6. p. 3., 1923. okt. 27. p. 2., 1928. jún. 24. p. 7., 1930. márc. 18. p. 3., 1930. márc. 19. p. 7., 1931. máj. 12. p. 2.

Szakirodalmi rövidítések