Pfannl Jenő Károly (Zsanszy)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1880. április 5. – Focsani, 1945. szeptember 22.: tüzér ezredes.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett 1898-ban. Bécsben a Katona-Technikai Akadémiát végezte el, 1902-től a budapesti 4. Honvéd Ágyús Tüzérezrednél hadnagy. 1909. október 1–2-án megnyerte a parancsőrtiszti lovaglást. 1914–18-ban az orosz, majd az olasz fronton szolgált, 1920-tól a győri tüzérosztály parancsnoka. 1922-ben nyugállományba ment. A Hadtörténeti Múzeum őrzi az első világháborús kassai 39-es honvédhadosztály harcait, harctereit bemutató ceruza-és akvarellmunkáit 2 kötetben. 1924-ben gumicsónakkal elsőnek evezett le Innsbrucktól Győrig, melyet évenként megismételt. A GYAMC és a Győri Vívóclub alapítója és elnöke, a Győri Aero Club társelnöke, a Csónakázó Egylet házelnöke, a PLE Veszprém és Győr vármegyei lovas-és agarászegylet, a KMAC választmányi tagja. Rajzai lovas, katonai témákban Zsanszy név alatt jelentek meg. 1928-tól választott tagja volt a Kis Akadémia zártkörű tagságának. 1929-ben a Győrött megalakult Győr Barátai Társaság a város történeti és művészeti emlékeinek felkutatására létrejött egylet elnökévé választották. 1941-ben „SAS” behívóval reaktiválták. A dunaszerdahelyi, majd a győrszentmártoni bevonulási központ parancsnokává nevezték ki. 1945-ben Mosonmagyaróvárott fogságba esett, Focsaniba vitték, vérhasjárvány áldozata lett.

(P. T.)

Művei

  • Régi ábrák és képek Győr váráról. Győr, 1930.
  • A győri vár és téglái. Győr, 1932.
  • Gróf Wymes Ferenc a győri vár újraépítője a 17. században. Győr, 1933.
  • Kézirajzi tervek Győr váráról. Győr, 1944.

Felhasznált irodalom

CSK

Szakirodalmi rövidítések