Petz Lipót

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sopron, 1794. február 15. – Sopron, 1840. április 16.: evangélikus lelkész, irodalmár. – Felesége: Bergmann Zsuzsanna.

Iskoláit Sopronban kezdte. A líceum után a Zay család alkalmazta: könyvtárosnak és nevelőnek. 1814-től Jénában a bölcsészeti és teológiai tanulmányokkal és irodalommal foglalkozott. Hazatérése után egy évig nevelő az Ormosdy családnál. 1817-től a győri evangélikus algimnázium rektora. 1819–1821-ben Szalónak lelkésze. 1821-től újra Győrött tanított. Győri pályafutásának második felében lelkészi szolgálatot is végzett. 1829-től a soproni evangélikus líceum tanára. Két évvel később a soproni evangélikus gyülekezet lelke, tanári és lelkészi munkáját párhuzamosan látta el. Shakespeare-t ő fordította elsőként eredetiből magyarra. Magyarról németre fordította Fáy András meséit. Eredeti költeményeit halála után fia adta ki. Nyelvtudományi tanulmányai keretében foglalkozott a magyar nyelv rokonsági kapcsolatainak kérdéseivel.

(T. O.)

Műveit ismerteti

  • SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

Századunk 1840/77. – SZINNYEI – MPETL p. 475. – Magassy Sándor: Onomasticon... (kézirat). – Új Magyar Athenás.

Szakirodalmi rövidítések