Pető Kálmán

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Komárom, 1910. július 1. – Győr, 1965. december 9. ének-és zenetanár, karnagy.

Győrött, az evangélikus iskolában tanult, Sopronban az evangélikus tanítóképző intézetben képesítőzött 1930-ban. Bakonyszombathelyen kántortanító, 1933-ban Győrbe került az evangélikus iskolába. 1942-ben a 19. gyalogezredben hadnagy, szovjet hadifogságba esett, ahonnét 1948-ban tért haza. A Zrínyi Ilona Gimnázium énektanára, 1959-től a Felsőfokú Tanítóképző Intézetben az énekzene tanszék adjunktusa, utóbb tanára. Itt éneket, zongorát és karvezetést tanított egészen 1964-es nyugdíjazásáig. Karnagya volt a tanítóképző, valamint a vagongyár kórusának. A Kodály-módszert alkalmazta oktatómunkája során. – A Liszt Ferenc Zeneiskolában művészeti díjat neveztek el róla.

(T. L.)

Felhasznált irodalom

Csányi László: Rába Dalés Társaskör. 1898– 1998. Győr, 1998. – Győri tanítóképzés huszonöt éve. 1959–1984. Győr, 1984.

Szakirodalmi rövidítések