Perlaky József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sajógömör, 1701 – Nemeskér, 1749. október 28.: evangélikus szuperintendens.

Iskoláit Osgyánban, Csetneken, Besztercebányán, majd Sopronban végezte. Ezután 1725-ig nevelősködött. Egyetemi tanulmányait (1725–1728) Wittenbergben fejezte be. Győrött conrector 1728 és 1731 között. 1729. május 16-án Csetneken ordinálta Antoni Sámuel szuperintendens, így ettől az időtől fogva diakónusi tisztet is betöltött a győri evangélikus gyülekezetben. 1731 elején Nemeskéren az artikuláris evangélikus gyülekezet lelkésze. 1732. január 31-én az ősi templomot visszafoglalta a hatóság, így alkalmatlan helyen kellett új templomot építeni. Híres könyvtárat alapított, melyet halála után a nemeskéri gyülekezet megvásárolt. 1746 áprilisában szuperintendensévé választotta a Dunántúli Egyházkerület. Működését a Helytartótanács akadályozta, és 1748-ban megtiltotta számára az egyébként nélkülözhetetlen vizitációkat (gyülekezetlátogatásokat).


Művei

1. Néhai Zsankóházi Zsankó Boldizsár úrnak kedves párjának Kisfaludi Anna asszonynak Szent Mihályhava 17. napján… H. n., 1735. – 2. AzÚr Jézus nevében. H. n., 1736. – 3. Kis Judith kisasszony felett halotti beszéd. H. n., 1737. (M. S.) Payr Sándor: Fábry Gergely dunántúli evangélikus püspök. Bp., 1894. p. 21–22. – SZINNYEI Payr Sándor: A Perlakyak négyszázados ároni háza. Bp., 1905. – Payr Sándor: A nemeskéri artikuláris gyülekezet története. Sopron, 1932. MPETL p. 161., 468–469. – Evangélikus Naptár 1982. H. n., 1981. p. 47–48. – Catalogus neorev. ordinatorum in Cottu Gömöriensi, 1704– 1738 A.54.57. = Evangélikus Országos Levéltár. A győri és nemeskéri evangélikus gyülekezet Anyakönyvei. – A kőszegi evangélikus gyülekezet anyakönyvének „Pro Memoria” szövege. – A nemescsói evangélikus gyülekezet anyakönyvének „Krónikás bejegyzései”.