Pereszlényi Zoltán, pereszlényi dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1875. február 23. – Győr, 1943. március 21.: belügyminiszteri tanácsos, író.

Szülők: P. János, Kovács Sebestyén Terézia. Felesége: Kecskés Zsófia.

Középiskolai tanulmányait Győrött és Sopronban végezte. 1893-ban a Sopron című hírlap munkatársa, színházi szakírója és korrektora.Érettségi után jogi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta. Győrött joggyakornok Jánossy Gáborral együtt, akivel 1896-ban megalapította a Győri Napló című hírlapot. 1898-ban ügyvédjelölt Győrött, 1899-ben létrehozta a Győri Tornaegyletet. 1901-től szolgabíró Liptószentmiklóson. 1903-tól négy esztendeig átvette Árva és Liptó megye egyetlen magyar lapjának, a Liptónak felelős szerkesztését. 1907–1909-ig Rózsahegyre került főszolgabírónak. 1909. október 19-étől kivándorlási felügyelő. 1911-től a Kivándorlási Biztosi Hivatalba nyert beosztást. 1917-ben a hivatal helyettes vezetője, miniszteri osztálytanácsos. A proletárdiktatúra alatt Győrött élt teljes visszavonultságban. 1922-ben a Belügyminisztérium rendőri büntető osztályának előadója. 1924. július 1-jén nyugalomba vonult. – A győri köztemető I. parcellájában nyugszik.

(B. Z.)

Felhasznált irodalom

FEJEK p. 69., 70., 71. – HA Győr 234/1943. – TNY 2003.

Szakirodalmi rövidítések