Patyi Sándor

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sárvár, 1928. október 23. – Győr, 1985. február 13.: textiltechnikus, gépészmérnök.

1947-ben Győrött elvégezte az Általános Gépészeti Állami Műszaki Középiskola Textilipari Tagozatát, majd a Richards Finomposztógyárban lett technikus. 1948-ban belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. A Budapesti Műszaki Egyetem győri kihelyezett esti tagozatán gépészmérnöki oklevelet szerzett. Művezető, osztályvezető, főtechnológus, majd 1955-től igazgató, 1956-tól vezérigazgató lett. 1957 februárjában visszaminősítették technológussá. 1972-ben a technológiai osztály vezetője, és főmérnök lett. 1978-tól 1980-ig műszaki igazgató. 1981-től miniszteri állományba került, 1983-tól haláláig ismét a gyár vezérigazgatója. 1973-ban a Munka Érdemrend bronz, 1983-ban pedig ezüst fokozatával tüntették ki. 1976-ban a Szocialista Hazáért kitüntetés ezüst fokozatát kapta. Alapítója és évekig elnöke volt a Győri Finn – Magyar Baráti Körnek.

(Sz. E.)

Felhasznált irodalom

Richards Finomposztógyár adattára – CSK

Szakirodalmi rövidítések