Pattantyús­-Ábrahám Imre

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Illava, 1891. augusztus 26. – Bp., 1956. január 30.:egyetemi tanár.

Pattantyús-Ábrahám Géza testvére. Felesége: Jankó Magdolna. Gyermekeik:Edit, Ádám és Tamás.

A selmecbányai elemi iskola után a trencséni főgimnáziumban, majd a nagyszombati Érseki Katolikus Főgimnáziumban tanult. Felsőfokú tanulmányait Selmecbányán a Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskolán végezte. 1917–1918-ban katonai szolgálatot teljesített. Koronás arany érdemkereszttel szerelt le. 1919 januárjától a Kassai Állami Felső Iskolában fémtechnológiát, géptant, rajzot, gázmotorkezelést és elektronikai ismereteket tanított. Oktatómunkáját Sopronban, a Selmecbányáról 1922-ben áttelepített főiskolán folytatta. 1924-től kohógéptani tanszékvezető. Három esztendővel később az intézmény rendes tanára. 1931. augusztus 28-ától a kohómérnöki kar dékánja lett. A soproni főiskola 1934-ben a budapesti Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részévé vált. Ezzel egy időben egyetemi nyilvános rendes tanári címet kapott. 1934. július 17-étől a Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. műszaki tanácsosa, illetve igazgatója. 1941. június 17-étől a győri Magyar Vagon-és Gépgyár igazgatója, 1948. október 1-jétől 1951. szeptember 22-éig vezérigazgatója. 1951-től a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem általános géptani tanszékének vezetője. 1952-től az egyetem kohó-és bányamérnöki karának dékánja. Több egyetemi jegyzetet írt. Megszerezte a műszaki tudományok kandidátusa címet.1953-ban és 1954-ben Munka Érdemrend kitüntetést kapott.

(L. S.)

Művei

  • Kohászati elektrotechnika. Miskolc, 1955.
  • Kohászati szállítóberendezések. Miskolc, 1955.
  • Approximative design of the characteristic curve of axialflow (propeller) pumps from the velocity diagram. Bp., 1984.
  • Anyagszállítás légáramban. Bp., 1985.
  • Pneumatic conveying. Bp., 1985.
  • Dvizhenie potoka v betonnyh kanalah. Bp., 1986.

Felhasznált irodalom

Terplán Zénó: Pattantyús-Ábrahám Géza. Bp., 1984. p. 15. – Műszaki nagyjaink 6. köt. Bp., 1986.p. 229–255. – Kecskés Attiláné: Pattantyús-Ábrahám Imre élete és munkássága = GYT 9. köt. 1988. p. 179–200. – A győri Pattantyús-Ábrahám Géza Szakközépiskola: Pattantyús Alapítvány. Győr, 1991. – PÁGISZ Híradó 1991. március 19. p. 1–2. – IT 6847/1947., 1157/1949.

Szakirodalmi rövidítések