Pataky László Géza

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Magyaratád, 1905. november 9. – Győr, 1997. november 26.: református lelkész.

Szülők: Pataky Géza, Bognár Lujza. Felesége: Hódossy Éva. Gyermekeik:Éva, László, Márta.

A gimnáziumot és a teológia első két évfolyamát (1926/27) Pápán, a harmadik-negyedik évfolyamát (1928 –29) a genfi egyetemen állami ösztöndíjjal végezte. Körmendi és szalafői segédlelkészi szolgálata után 1930 októberétől a francia református egyház ösztöndíjával a párizsi protestáns teológián tanult tovább. 1930 decemberében az észak-franciaországi Roubaixben a kivándorolt magyarok között megszervezte a magyar református egyházat, melynek 1931 áprilisáig gondozó lelkésze volt. Hazatérve Balassagyarmaton segédlelkész, Padragon és Kercán helyettes lelkész volt. 1932-től 1954-ig a kercai lelkészi állást töltötte be. 1938–1945 között az Őrség című havonta megjelenő egyházi lapot szerkesztette. Egyháztörténeti kutatásokat folytatott. Közben, 1942–44. években tábori lelkészi szolgálatot végzett, 1947–51-ben lelkészi állása megtartásával a pápai teológián az egyháztörténeti tanszék tanára az akadémia megszűnéséig. 1954-től 1980-ban történt nyugállományba meneteléig a győri református egyház igazgató lelkésze. Kercaszomoron temették el.

(P. L.)

Művei

1. Irodalmi és nyelvi közlemények. Bp., 1969. 2. A győri református egyház története. Győr, 1985. 3. Őrség múltja a kercaszomori református egyházközség történetének tükrében. Szombathely, 1990. 4.Az Őrségi Ref. Egyházmegye története. Bp., 1992.

Felhasznált irodalom

GYRET – K 1995. okt. 28. XII. – HA Győr 1954/1997. – SZA Magyaratád 82/1905.

Szakirodalmi rövidítések