Papp Kálmán József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Sopron, 1886. február 28. – Győr, 1966. július 28.: római katolikus püspök.

Szülők: P. Márton, Molnár Terézia.

Elemi iskoláit Sopronban, illetve Győrben a bencéseknél végezte. Teológiai tanulmányait a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán folytatta 1904– 1908 között. 1908. június 29-én szentelték pappá. Káplán Mosonban 1908–12-ben. Közben Frigyes főherceg családjánál nevelő.Hittantanár a Győri Magyar Királyi Állami Révai Miklós Főreáliskolában 1912–20-ban. Tábori lelkész 1914–18-ban. Plébános Röjtökön 1920–1925-ben, városplébános Sopronban 1925–1946-ban, a társaskáptalan kanonokja. Poki címzetes prépost 1925-ben, a soproni kerület esperese és tanfelügyelője 1926-ban. Pápai prelátus 1933-tól. Az I. Ferenc József-rend lovagja a hadi ékítménnyel; az országgyűlés felsőházának tagja. 1946. május 3-án nevezték ki győri megyés püspökké. Restauráltatta a győri székesegyházat, nagy ünnepet szervezett a győri Mária-kegykép 250 éves jubileumán. A székesegyház Héderváry-kápolnájába új, a magyar szenteket ábrázoló ablakokat készíttetett. Részt vett a II. vatikáni zsinat 2. ülésszakán. – A székesegyház kriptájában temették el.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

SDJ p. 70–71. – HA Győr 583/1966.

Szakirodalmi rövidítések