Paár István, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Mosonszentjános, 1864. augusztus 9. – Győr, 1937. január 31.: római katolikus pap

Hittudományi tanulmányait a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben végez­te 1885–89­-ben, 1889. július 21­én szentel­ték pappá. Káplán Nezsiderben 1889–91­-ben, kisegítő lelkész Rábapordányban 1891­-ben, káplán Magyaróvárott 1892–93-­ban. Tanulmányi felügyelő és könyvtáros a győ­ri nagyobb papneveldében 1893–1902­ben, teológiai doktor 1897­-től, a győri szeminá­riumban 1900-­tól 1902­-ig a filozófia, majd 1902–24­-ig a szentírástudományok taná­ra. Pápai tiszteletbeli kamarás és egyház­megyei múzeumőr 1913-­tól. A budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem Hittudo­mányi Karának bekebelezett doktora.

Győ­ri székesegyházi kanonok 1923-­tól halá­láig. Kéziratban hátrahagyta a szeminári­um történetét taglaló írását, illetve a zsol­tárok magyarázatáról szóló nagyobb dolgo­zatát.

Utolsó lakhely: Káptalandomb 3.

(Ki. T.)

Művei:

  • A vasárnapi evangéliumi szakaszok ho­miletikus magyarázata és vázlatos feldol­gozása.

I. rész: Advent első vasárnapjától virágvasárnapig. Győr, 1933.

  • A vasárnapi evangéliumi szakaszok ho­miletikus magyarázata és vázlatos feldol­gozása.

II. rész: Hús­vét vasárnapjától adventig. Győr, 1936.


Felhasznált irodalom

GYPT p. 125., 169. – GYSZT p. 20., 496. – SDJ – HA Győr 81/1937.

Szakirodalmi rövidítések