Péteri Takáts József, téti

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Keszthely, 1767. március 18. – Győr, 1821. május 3.: irodalmár, főjegyző. – Szülők: Takáts Márton, Varga Katalin.

1776 és 1782 között a Győri Katolikus Főgimnáziumban tanult. Ezután a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán folytatta tanulmányait, majd teológiát hallgatott Pozsonyban, ahol Fejér Györggyel és Juranits Lászlóval irodalmi társaságot alapított. Felszentelése előtt, 1789-ben elhagyta a papi pályát. Festetics György fiának a nevelője. Az első három évet Keszthelyen töltötte neveltjével, majd hét évig Bécsben éltek. 1796-ban itt jelentette meg önálló verseskötetét Festetics Györgynek ajánlva. 1797-ben tanítványával visszatért Keszthelyre. 1798-ban a gróf támogatásával létrehozott egy könyvkiadói vállalkozást, a Magyar Minervát. 1799-ben mondott le állásáról, s ekkor készítette el Erkölcsi oktatások című művét. Részt vett a Magyar Hírmondó szerkesztésében. 1808-ban birtokot vett Téten, felvette a téti előnevet. 1811-ben táblabíró lett, 1816. május 2-ától Győr vármegye főjegyzője. Téti és győri tartózkodása idejére estek a nyelvújítási harc legmozgalmasabb évei, ezen küzdelemben ő is részt vett: az ypszilonistákhoz csatlakozott, csak a mérsékelt nyelvújítást helyeselte.

(T. G.)

Művei

  • Költeményes munkáji. Bécs, 1796.
  • Erköltsi oktatások. Bécs, 1799.

Felhasznált irodalom

Takács Sándor: Péteri Takáts József. Bp., 1890. GYKFT p. 292. – SZINNYEI – Fenyő István: Kisfaludy Sándor. Bp., 1961. p. 88–97. – MIL –MÉL – Szakó Sándor: Péteri és téti Takáts József író és költő mint irodalom szervező = Zalai Gyűjtemény 18. Zalaegerszeg, 1983. p. 183–191. MIL – UMIL – Z. Szabó László: A Kisfaludyak és kortársaik Győr és Tét vonzáskörzetében. Győr, 1994. p. 62–73.

Szakirodalmi rövidítések