Péterfy Sándor

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Nemescsó, 1841. augusztus 3. – Pándorfalu, 1913. augusztus 10.: evangélikus tanár. Felesége: Bozzai Julianna.

A kőszegi algimnáziumban tanult 1853–56-ban. 1856–57-ben segédtanító Nemescsón. A soproni tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet. 1858-ban Győrben Rupprecht tábornok gyermekei mellett, majd Répceszemerén Nagy János családjánál nevelő. A tanítóképzőben és a líceumban párhuzamosan tanult és tanított. 1859–60-ban segédtanár Sopronban, a tanítóképzőben, 1860. januártól júniusig kisegítő a győri evangélikus iskolában. Ezután ismét a soproni tanítóképzőben segédtanár. 1861 őszétől egy tanéven át a nagykanizsai evangélikus iskolában tanított. 1862-ben jött Győrbe, s itt a felső elemi fiú osztályt tanította 1865-ig az evangélikus iskolában. 1865-ben Pesten a Deák téri evangélikus iskolába hívták tanárnak, 1872-től az iskola igazgatója lett. 1877-ben kinevezték az Erzsébet Nőiskola tanárának. Az Országos Rajztanárképző Akadémián a pedagógiai tárgyakat tanította, s egyben tanára volt a Győri Állami Elemi Tanítóképző Intézetnek is. 1895-ben vonult nyugalomba. 1896-tól a budapesti Frőbel-féle Gyermekkertésznő-képezde (Óvónőképző) igazgatója. Ugyanez évben királyi tanácsossá nevezték ki. A Tanítók Háza-építés országos mozgalommá válása neki köszönhető. Az Országos Közoktatásügyi Tanács tagja volt, és elnöke a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesületének. Nyugdíjasként Győrbe költözött, majd Pándorfaluban élt. Győrben emléktábla és utca őrzi emlékét. Budapesten, a Kerepesi úti temetőben nyugszik.

(T. O.)

Művei

 • Olvasókönyv. Pest, 1865.
 • Magyar–német olvasókönyv. Pest, 1868.
 • Nyelvtani példatár. Bp., 1877.
 • Nyelvtani példatár a népiskola III. osztálya számára. (társszerző: Vajdafy Gusztáv) Bp., 1877.
 • ABCés olvasókönyv. (társszerző: Lakits Vendel, Luttenberg Ágost, Sretvizer Lajos) Bp., 1878.
 • Képes magyar olvasókönyv az el. népiskolák I– VI. osztálya számára. (társszerző: Lakits Vendel, Luttenberg Ágost, Komáromy L.) Bp., 1878.
 • Természetrajzi olvasókönyv a népiskolák felső osztályai számára. Bp., 1878.
 • Hetényi János pedagógiai munkáiról. Bp., 1886.
 • Olvasókönyv a felnőttek oktatására. Bp., 1888.
 • Kisdedóvóintézetek kézi könyvei 1–3. köt. Bp., 1893.
 • A magyar el. iskolai népoktatás történetei 1–2. köt. Bp., 1896.
 • Az 1848.iki törvényekről és tanügyi eseményekről. Bp., 1898.
 • Francke Ágost Herman. Bp., 1903.

Felhasznált irodalom

GYK 1865. júl. 20. p. 255–256. – Mesterházy Jenő: Megemlékezés Péterfy Sándorról születésének 100. évében. H. n., 1942.

Szakirodalmi rövidítések