Pálos (1899­-ig Pawlas) Ede

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Máriaradna, 1870 – Győr, 1922. december 18.: tanár.

Szülők: Pawlas Ede, Prittel Emília.

Középiskoláit Gyulafehérvárott végezte, a budapesti Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképzőn kapott rajztanári oklevelet 1895. december 11-én. A Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskolába helyezték, ábrázoló geometriát, szépírást és szabadkézi rajzot tanított. Az amatőr fényképészet egyik úttörő meghonosítója volt. A 19. sz. végén több győri épületet, eseményt örökített meg, az 1898-i árvízről is készített fényképfelvételeket. 1900-ban tagja lett a Széchenyi, és alapítója a Philantropia szabadkőműves-páholynak. 1908–1910-ben európai tanulmányúton járt. Útjáról beszámolókat tartott, kiállításokat szervezett. Az iskolában jelentős rajzgyűjteményt hozott létre, megőrizte Révai Miklós hagyatékát. 1921-ben ideiglenes nyugállományba helyezését kérte. Utolsó lakhely: Rákóczi Ferenc u. 2. – 1993-ban kiállítást rendeztek tiszteletére a Xántus János Múzeumban: „A Kisalföld népi építészete Pálos Ede munkásságának tükrében” címmel.

(M. I.)

Művei

  • Révai Miklós és rajziskolája. Győr, 1906.
  • Győrvidék kapufái. Győr, 1907.

Felhasznált irodalom

Polgár Sándor: Pálos Ede = GYH 1923. január 6. A Kisalföld népi építészete. Győr, 1993. p. 397–412. – K 1993. jún. 12. p. 12., 1994. jún. 29. 11. – HA Győr 920/1922.

Szakirodalmi rövidítések