Pálmai (Pfeiffer) Lajos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Bőny, 1865. május 7. – Győr, 1934. december 6.: evangélikus lelkész.

Szülők: P. Lajos, Karsay Emma. Felesége: Buthy Paula.

Iskoláit Bőnyön és a győri evangélikus iskolában kezdte, majd a soproni evangélikus líceumban érettségizett. Teológiai tanulmányait Sopronban végezte 1881-től 1885-ig. Utána a halle–wittenbergi egyetemen tanult 1888 májusáig. Karsay Sándor püspök 1888. szeptember 30-án ordinálta. 1888-tól 1891-ig segédlelkész Győrött. 1891-ben Tárnokrétiben lelkész. 1903-tól 1928-ig győri lelkész. 1917-ben a győri egyházmegye esperesévé és a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület főjegyzőjévé (püspökhelyettessé) választották. Szolgálata idején alapították a Belmissziói Egyesületet, és 1912-re megépítették a Szeretetház új épületét. Nyugdíjazása után továbbra is igazgatója maradt a Szeretetháznak. Utóbb ő lett a Gusztáv Adolf Gyámintézet országos elnöke. A nádorvárosi köztemetőben nyugszik.

(T. O.)

Művei

  • Az Isten megsegít. Pozsony, 1892.
  • A győri Evangélikus Szeretetház története. 1883–1933. Győr, 1933.

Felhasznált irodalom

Pálmai Lajos: Luther Naptár 1930. H. n., 1929. p. 146–148. – Magassy Sándor: Onomasticon. (kézirat) – HA Győr 746/1934.

Szakirodalmi rövidítések