Ott család

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

19–20. sz.: kereskedőcsalád.

A századforduló körüli Győr egyik legtehetősebb kereskedőfamíliája. A Zichy Ferenc püspök által építtetett Bécsi kapu tér 13. számú ház későbbi tulajdonosai. Az erkély fölött az ő címerük látható. A korabeli feljegyzések szerint a család ősei a városkörnyéki falvakban kocsmákat működtettek, majd ezt követően bekapcsolódtak a város nagykereskedelmi életébe. – O. Ernő (Győr, 1841. június 12. – ?) 1865-től borkereskedéssel foglalkozott, majd ezt az üzletet 1880-ban öccsének adta át. Fakereskedelmi vállalkozást, később részvénytársaságot alapított. Ingatlanügyletekkel is foglalkozott. Tagja volt a város törvényhatósági bizottságának. – Öccse, O. Tivadar (Győr, 1852. november 25. – ?) a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián tanult. Másfél évig tiszthelyettesként szolgált, ezt követően bátyja borkereskedését vette át, amit kibővített. Az Ott család kriptája – A győri köztemetőben található.

(Sz. Gy.)

Felhasznált irodalom

Jenei–Koppány p. 107. – VGYP 450 p.

Szakirodalmi rövidítések