Omodé

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – 1267 k.: római katolikus püspök.

A besenyő eredetű Pok nemzetségből származott, apja Móric alnádor volt.

Vasvári prépost 1248–1254-ig, majd győri püspök. Feltétlen híve IV. Béla királynak, a tatárjárás utáni országépítésből is kivette részét, visszaszerezte a királyi földeket az egyházmegyében. Támogatta a templomépítészetet, a jáki templomot ő szentelte fel, s az árpási építkezést is segítette. A hagyomány neki tulajdonítja a győri székesegyház román stílusú átépítését. A káptalani szabályzatot megreformálta, új statútumot alkotott, részt vett az esztergomi és budai nemzeti zsinaton.

(S. V.)

Felhasznált irodalom

Jenei Ferenc: Pok nb. Omode győri püspök emlékezete = GYSZ 1939/3. p. 103–112. – SDJ p. 30.

Szakirodalmi rövidítések