Nyéki Vörös Mátyás

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1575 k. – Győr, 1654. április 1.: római katolikus pap, költő.

Papnövendék korában ismerkedett meg Balassival és költészetével. Prágában az udvari kancellárián dolgozott. 1611-ben Náprági Demeter püspök győri kanonokká nevezte ki. Mosoni főesperes, győri városplébános. Győrött írta nagyszabású verses műveit. Rövidebb versei közül egyik Győr visszafoglalását ünnepli, több korabeli falucsúfolót is lejegyzett. Régi költőink közül őt adták ki Balassi mellett a legtöbbször, 1809-ig 22 kiadásban.

(G. F.)

Műveit ismerteti

  • PETRIK, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

Szabady Béla: Barokk költő Győrött a 17. században = GYSZ 1936. p. 62–69. – Szabady Béla: Draskovich György kanonokjai = GYSZ 1938. p.28–30. – MIL – MÉL – Bitskey L.: Stílusváltás Nyéki Vörös Mátyás költészetében = Irodalomtörténeti Közlemények 1974. – UMIL

Szakirodalmi rövidítések