Noisser Richard

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr, 1813. június 18. – Baden bei Wien, 1859. július 6.: hírlapíró, szerkesztő.

Szülők: Noisser József, Ekker Terézia.

A német ajkú fűszerkereskedő 1844 januárjában indította útjára Győrben a Das Vaterland című német nyelvű lapot. Szerkesztésében hetente háromszor jelent meg, hazai és külföldi kereskedelmi tudósításokat, verseket, novellákat, drámákat közölt. A liberális győri ifjúság támadást indított a konzervatív német lap ellen. Noisser ezért kérelmet nyújtott be, hogy a Vaterland magyar nyelven, Hazánk címen jelenhessen meg. 1847 januárjában dr. Kovács Pál szerkesztésében jelent meg az új magyar nyelvű folyóirat első száma, a kiadója továbbra is Noisser Richard maradt. 1848 tavaszán röplapsorozatot adott ki Győrött, számonként eltérő címmel, de közös „Satirich-Oppositionelles Flugblatt” alcímmel; összesen 19 szám jelent meg, melyekben élénken, szatirikus „ellenzéki” hangnemben reagált a forradalmi Győr történéseire. 1849 májusától önkéntes parancsőr Guyon tábornok mellett, július 1jétől hadnagy a Koburg-huszárezred állományában. 1849 decemberében – 1850 januárjában főhadnagy a sumlai menekülttáborban. 1852-ben hazatért, 1854-ben Horvátországba távozott.

(P. A.)

Felhasznált irodalom

GYK 1859. július 14. p. 224. – MVV p. 197. – Pitroff Pál: A győri sajtó története. 1728–1850. Győr, 1915. p. 61–68. – SZINNYEI – Bona: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Bp. 1998. p. 582.

Szakirodalmi rövidítések