Niederland Vilmos

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Selmecbánya, 1890. május 3. – Győr, 1952. március 17.: igaz­gató­tanító.

Szülők: N. Pál, Sinkó Mária. Felesége: Tillinger Róza.

Iskoláját szülő­városában végezte, tanítói oklevelet ugyan­ott kapott. Irtványoson kezdett tanítani, majd 1913–1926 között Várpalotán volt ta­nító és innét került Győrbe az evangélikus elemibe, amelynek 1943-­tól igazgatója az államosí­tásig. Ezt követően a Liszt Ferenc utcai Ál­talános Iskolában tanított 1950­ig. Tanítói ténykedése mellett kántorizált, orgonált. A Győrvidéki Tanítóegyletnek több tiszt­ségét is betöltötte. Utolsó lakhelye: Bat­thyány tér 12.

(M. I.)

Művei

  • A Győri Egyházmegyei Evangélikus Tanítóegyesület tört. H. n., é. n.

Felhasznált irodalom

HA 1952

Szakirodalmi rövidítések