Nagy József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Gyöngyösszőlős, 1901. decem­ber 16. – Győr, 1984. február 26.: újságíró.

Az elemi és a polgári iskolát szülővárosá­ban végezte. 1920-­ban érettségizett a Szom­bathelyi Felső Kereskedelmi Iskolában. Az MTI szombathelyi szerkesztőségében 1921 májusától gyors-­és gépíró, illetve hírszer­kesztő. 1924. augusztus 1­-jétől az MTI szom­bathelyi, 1926. május 1­-jétől a debreceni, majd 1927. május 9­-étől a győri szerkesz­tőség vezetője. A Győri Hír­lap, később a Győri Nemzeti Hírlap külső munkatársa. Tagja a Nyugat­-magyarországi Amatőr Rá­diós Egyesületnek. A Győri Gyorsíró Kör elnöke. 1938. szeptemberétől a Magyar Ama­tőr Fényképészek Győri Csoportjának tit­kára.

1965. szeptember 30-­án vonult nyug­állományba. 1980-­ban megkapta a Magyar Újságíró Szövetség Aranytoll­-díját. Győr­ről készült, páratlan archív felvételeit a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárnak adományozta.

A győri köztemető XIX/D. parcellájában nyugszik.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

GYŐR p. 477. – A magyar újságírók évkönyve. Bp., 1981. – Benkő Károly: A MUOSZ aranytol­lasai 1978–1983. Bp., 1984. p. 117–118. – K 1984. febr. 28. p. 8. – IT 1927/836

Szakirodalmi rövidítések