Nagy (Keresztély)János, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Nagyvárad, 1732. június 17. – Szany, 1803. augusztus 2.: r. k. pap, költő.

Gimnáziumi tanuló­éveit 1741–48­-ig szülővárosában végezte. 1747­-ben belépett a jezsuita rendbe. Két év próbaidő után Győrbe került, ahol ta­nári pályára készült. 1750–53 között Nagy­szombatban filozófiát tanult. Ezután kü­lönböző jezsuita gimnáziumokban oktatott (Ungvár, Komárom, Győr). 1756-­tól Kas­sán folytatta teológiai tanulmányait, és itt szentelték pappá. Ismét Nagyvárad és Eger következett. Buda, majd Nagyszombat után 1767-­től Győrött filozófiát tanított a Királyi Jogakadémián. Rövid bécsi tartózkodását követően 1769­-ben a győri székesegyház hitszónoka lett. A jezsuita rend feloszla­tásától, 1773­-tól világi pap. A szanyi plé­bániát 1778­-ban kapta meg. Révai Miklós körén keresztül bekapcsolódott Győr szel­lemi életébe. A magyar irodalmi népiesség egyik úttörője volt.

(M. Gy.)

Művei

Műveit ismerteti: MÉL, SZINNYEI, UMIL.


Felhasznált irodalom

Bögöly József: Nagy János = Neves rábaköziek. Csorna–Kapuvár, 1989. p. 40–43.

Szakirodalmi rövidítések