Németh László János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Zalaegerszeg, 1923. má­jus 28. – Sopronkőhida, 1945. február 16.: köl­tő.

A Győri Magyar Királyi Állami Révai Mik­lós Gimnáziumban az önképzőkör tagja, majd titkára. Megalapította és szerkesztette az Iránytű című diáklapot, 1941 januárjától 1941 októberéig. 1941-­ben érett­ségizett, a vagongyárban tisztviselő, és köz­ben a pécsi egyetemen „mezei jogász”. Kez­deményezte a Babits Kört, a későbbi Jó­zsef Attila Kört. A kör agitációval, röpcédu­lák tervezésével és készítésével vett részt az ellenállási mozgalomban. 1943-­ban je­lent meg Lázs Sándorral és Vörös Jenővel közös verseskötete Senki földjén címmel. 1944 novemberében behívták katonának, itt tartóztatták le, halálra ítélték és kivé­gezték. – Válogatott verseiből két posztu­musz kötete jelent meg. 1959 és 1991 kö­zött általános iskola viselte nevét. – A győ­ri köztemető díszsírhelyén nyugszik.

(G. F.)

Művei

  • Senki földjén, 1943. (társszerző: Lázs Sándor, Vörös Jenő).
  • Kegyelmet sen­kitől sem kérek. Győr, 1959.
  • Csak ér­tetek. Győr, 1960. (G. F.)

Felhasznált irodalom

MIL – GYSMFHÉ p. 155. – GYISB p. 364. – EEGYK p. 180.

Szakirodalmi rövidítések