Németh Károly, bejczi dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Pozsony, 1867. no­vember 4. – Győr, 1931. október 20.: jogász, or­szággyűlési képviselő, fő­ispán.

Szülők: N. An­tal, Lábán Antónia. Fele­sége: Rauch Bella, fia Andor.

Tanulmányait Pozsonyban kezdte, felsőbb iskoláit a Győ­ri Királyi Jogakadémián és a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen végezte, 1890-­ben tudori oklevelet nyert. Másfél évet Re­gensburgban Thurn és Taxis Albert herceg udvaránál töltött. 1892­-ben ügyvédi vizs­gát tett, és még abban az esztendőben ki­nevezték tiszti főügyésszé. Ugyanezen idő­ponttól ügyvéd Győrött. 1895­-től jogtaná­csos a Győri Első Takarékpénztárnál. 1898 –1906 között a Fiú Felső Kereskedelmi Iskolában közgazdasági és jogi ismerete­ket tanított. 1910-­től a péri kerület ország­gyűlési képviselője. 1913-­ban udvari taná­csosi címet kapott. A világháborúban a 37. honvédhadosztályban szolgált tartalékos századosként, 1916-­ban felmentették a to­vábbi szolgálat alól. 1927 januárjában Győr város a felsőház tagjává választotta meg, e tisztéről főispáni kinevezésekor lemondott. 1927-­től Győr­-Moson­-Pozsony közigazgatá­silag egyelőre egyesített vármegye és Győr thj. város főispánja lett. A Tanácsköztár­saság idején túszként tartották fogva a ta­nítónőképző épületében. Utolsó lakhely: Batthyány tér 2.

(H. S. D. – M. I.)

Felhasznált irodalom

MOK p. 7. – MPL2. – FEJEK p. 11–14. – GYH 1934. május 8. p. 4. – SZIKLAY 157 p. – IT 20618/922, 4177/836, 10618/922, 4177/936 – PIM – HA Győr 758/1931.

Szakirodalmi rövidítések