Németh Jánosné (sz. Tóth Irén Erzsébet)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Győr­ladamér, 1944. július 20. – Győr, 1993. augusztus 12.: alpolgármester.

Szülők: T. Béla, Kotecz­ky Irén. Férje: N. János, gyermekeik: Katalin, Aliz, Nárcisz, Péter.

Gimnáziumi tanulmányai után 1962-­től a GYÁÉV­-nál adminisztrátor. 1977-­ben mű­szaki rajzolói továbbképző tanfolyamot vég­zett, 1979­-ben pénzügyi ügyintézői vizsgát tett. 1981-­ben építőipari kalkulátori képzett­séget, 1985-­ben felsőfokú építőipari árszak­értői diplomát szerzett. Műszaki rajzoló, előkalkulátor, ügyviteli vezető, majd ár­-és organizációs csoportvezető-­helyettes. 1987 februárjától a Tanácsi Építő és Szerelő­ipari Vállalatnál főkalkulátor, majd főelő­adó. 1987 áprilisában a Győr-­Sopron Me­gyei Tanács V. B. Önálló Árhatóság főelő­adója. 1989 őszén kezdett politikával fog­lalkozni. 1990-­ben tagja lett a Keresztény­demokrata Néppártnak, a párt megyei tit­kárának és a városi elnökség tagjának vá­lasztották. 1990 őszén az önkormányzati képviselő-­testületbe a KDNP városi listá­járól került be. 1990. november 14­-étől al­polgármester. Tevékenysége a szociálpoliti­ka, egészségügy, környezetvédelem terüle­tekre terjedt ki. Nagy szerepe volt a likócsi Segítőház, a kismegyeri szociális otthon és a Nádor étterem által akkoriban működ­tetett szociális étkeztetés megvalósításá­ban.

(Sz. J.)

Felhasznált irodalom

CSK – HA Győr 1602/1993.

Szakirodalmi rövidítések