Németh Gyula

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Egyed, 1876. február 25. – Győr, 1959. január 28.: szőrmekereskedő szűcsmester.

Szülők: M. Ferenc, Ifjú Má­ria. Felesége: Schődl Mária.

Pápán, Sin­ger Károlynál szabadult fel 1894-­ben. Szak­tudását neves hazai és külföldi szakembe­reknél fejlesztette tovább. Tanult Győrben, Bécsben, Grazban, Lipcsében, Berlinben és Párizsban. A Győrben eltöltött négy évti­zed alatt minőségi munkája révén nagy el­ismertségre tett szert. Keresettek voltak női, férfi-­és gyermekbundái, ízléses kivi­telben elkészített szőrmeárui. Az országos szűcsipari kiállításon 1910-­ben ezüstér­met nyert. 1913-­ban Milánóban aranyér­met és Grand Prix­t kapott munkáiért. A tanonc­-és mestervizsga­-bizottság, vala­mint a szőrmeszakosztály elnöke volt. Utol­só lakhely: Arany János u. 35.

(K. F.)

Felhasznált irodalom

IU – Hofer Arnold közlése – HA Győr 63/1959.

Szakirodalmi rövidítések