Mulartz János Henrikné (sz. Neupauer Mária Terézia)

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1691 – Győr, 1766. május 13.

Neu­pauer Keresztély oszt­rák főkamarás és bécsi tanácsos leánya.

1751-­ben telepedtek le férjé­vel, Mulartz János Hen­rik orvossal a városban. Házasságukból gyermek nem született, ezért 1753-­ben 12 000 forintos alapítványt tettek – egy Győrött létesítendő árva­- és szegényház, ispotály létesítésére. Tíz évvel később összes vagyonukat a győri Szentháromság Közkórházra hagyományozták.

(S. V.)

Felhasznált irodalom

GYSZKVSZKMJ p. 40–46. – Magyary­-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek 3. köt. Bp., 1995. p. 428. – EEGYK p. 135., 233.

Szakirodalmi rövidítések